برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲


برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

ساعت۸-۲۰ساعت۲۰-۱۴ساعت ۱۴-۸ردیف
مهندسی کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر-مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداریمهندسی عمران-مهندسی نقشه برداریمهندسی کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر۱۴۰۲/۰۶/۱۸
مهندسی برق-کارشناسی ناپیوسته برق-کاردانی برق-مهندسی معماری -مدیریت مالی-مدیریت بازرگانی-علوم ورزشی-کاردانی حسابداریمدیریت مالی-مدیریت بازرگانی-علوم ورزشی-کاردانی حسابداریمهندسی برق-کارشناسی ناپیوسته برق-کاردانی برق-مهندسی معماری۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مهندسی پزشکی -مهندسی مکانیک-مهندسی انرژی-کارشناسی ناپیوسته مکانیکمهندسی مکانیک-مهندسی انرژی-کارشناسی ناپیوسته مکانیکمهندسی پزشکی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
کارشناسی ارشد کامپیوتر-کارشناسی ارشد فناوری -کارشناسی ارشد برق-کارشناسی ارشد مکانیککارشناسی ارشد برق-کارشناسی ارشد مکانیککارشناسی ارشد کامپیوتر-کارشناسی ارشد فناوری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
  

همه رشته ها

 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تا

۱۴۰۲/۰۶/۲۵

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *