برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲


برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

ساعت۸-۲۰ ساعت۲۰-۱۴ ساعت ۱۴-۸ ردیف
مهندسی کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر-مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداری مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداری مهندسی کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
مهندسی برق-کارشناسی ناپیوسته برق-کاردانی برق-مهندسی معماری -مدیریت مالی-مدیریت بازرگانی-علوم ورزشی-کاردانی حسابداری مدیریت مالی-مدیریت بازرگانی-علوم ورزشی-کاردانی حسابداری مهندسی برق-کارشناسی ناپیوسته برق-کاردانی برق-مهندسی معماری ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مهندسی پزشکی -مهندسی مکانیک-مهندسی انرژی-کارشناسی ناپیوسته مکانیک مهندسی مکانیک-مهندسی انرژی-کارشناسی ناپیوسته مکانیک مهندسی پزشکی ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
کارشناسی ارشد کامپیوتر-کارشناسی ارشد فناوری -کارشناسی ارشد برق-کارشناسی ارشد مکانیک کارشناسی ارشد برق-کارشناسی ارشد مکانیک کارشناسی ارشد کامپیوتر-کارشناسی ارشد فناوری ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
   

همه رشته ها

  ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تا

۱۴۰۲/۰۶/۲۵

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *