عنوان

نیمسال اول

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته ارشد)

 شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تا شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

شروع کلاس ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

حذف و اضافه

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

شروع و پایان امتحانات میان ترم

  شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷تا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

حذف نهایی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹و دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲تا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

پایان کلاس ها (پایان ترم)

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

شروع  و پایان امتحانات

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰تا دوشنبه۱۴۰۲/۱۱/۰۹

مهلت ورود نمرات کاردانی و کارشناسی

مهلت ورود نمرات کارشناسی ارشد

پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

پنج شنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۴

                                                                                          

عنوان

نیمسال دوم

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته ارشد)

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶تا جمعه۱۴۰۲/۱۱/۲۰
شروع کلاس هاشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
حذف و اضافهشنبه ۰۵/۱۲/۱۴۰۲و یکشنبه ۰۶/۱۲/۱۴۰۲
شروع کارگاه ها و آزمایشگاه هاشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
آخرین روز کلاس ( قبل از نوروز)جمعه  ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
شروع و پایان امتحانات میان ترم  شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تا پنجشنبه۱۴۰۳/۰۲/۲۰
حذف نهاییدوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ و سه شنبه۱۴۰۳/۰۲/۲۵
امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵تا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها (پایان ترم)جمعه۱۴۰۳/۰۳/۲۵
شروع  و پایان امتحانات

چهارشنبه۱۴۰۳/۰۳/۳۰تا دوشنبه۱۴۰۳/۰۴/۱۸

 

مهلت ورود نمرات کاردانی و کارشناسی

مهلت ورود نمرات کارشناسی ارشد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *