تماس با ما

شماره تماس و داخلی های قسمت های مختلف موسسه پاسارگاد شیراز

حراست

آقای محمدی

مسئول حراست
شماره مستقیم :۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۱۰
معاونت اداری و مالی

آقای مهندس اتحادنژاد

مدیر مالی
شماره مستقیم : ۳۸۲۲۷۳۲۶-۰۷۱
داخلی : ۱۰۶

خانم مهندس مظفری

دبیرخانه
شماره مستقیم :۳۸۴۲۰۰۰۸-۰۷۱
داخلی : ۱۳۳

خانم مهندس جمالی

کارشناس امور مالی
شماره مستقیم :۳۸۲۲۷۳۲۸-۰۷۱
داخلی : ۱۶۴

آقای مرادی

انبار
شماره مستقیم : ۳۸۳۳۱۶۹۲-۰۷۱
داخلی : ۱۵۵

آقای مهندس رحیمی

مدیر امور اداری
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۰۵

آقای مهندس شهریاری

کارپرداز
شماره مستقیم :۳۸۳۳۱۶۹۲-۰۷۱
داخلی : ۱۵۵
معاونت دانشجویی و فرهنگی

مهندس سیدجمال الدین مهدوی فر

هیات علمی
شماره مستقیم : ۱۴۰
داخلی : ۱۴۰

اقای مهندس عزیزی

کارشناس امور دانشجویی
شماره مستقیم : –
داخلی : ۱۳۷

خانم مهندس مظفری

کارشناس امور دانشجویی و صندوق رفاه و دبیرخانه
شماره مستقیم :۳۸۴۲۸۰۱۴-۰۷۱
داخلی : ۱۳۳

خانم دکتر شامخی

مشاور دانشجویی
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۶۳
معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای دکتر عابدی

معاونت آموزشی و پژوهشی ، مدیر گروه مهندسی عمران
شماره مستقیم : ۳۸۴۲۸۰۱۲-۰۷۱
داخلی : ۱۱۲

مهندس علیرضا مهدوی فر

هیات علمی کامپیوتر
شماره مستقیم : ۱۲۲
داخلی : ۱۲۲

آقای مهندس دیانتی

هیات علمی کامپیوتر
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۶۲

آقای مهندس علمی

هیات علمی برق
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۱۶

خانم مهندس عالی نژاد

کارشناس نحصیلات تکمیلی
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۳۲

مهندس مهدوی فر

هیات علمی مکانیک
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۸۰۱۳-۰۷۱
داخلی : ۱۴۰

آقای مهندس اوجی

کارشناس ارتباط با صنعت و کتابخانه
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۴۳

اقای مهندس کرمی

مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی
شماره مستقیم : ۱۰۷
داخلی : ۱۰۷

زهرا مهدوی فر

هیات علمی علوم پایه
شماره مستقیم : ۱۲۱
داخلی : ۱۲۱

خانم مهندس دیانتی

مدیر آموزش
شماره مستقیم : ۳۸۲۲۷۳۲۹-۰۷۱
داخلی : ۱۳۶

خانم مهندس همدانی

کارشناس بخش کامپیوتر، مکانیک، انرژی، عمران و مهندسی پزشکی
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۵۹

خانم مهندس نیازی

کارگزینی
شماره مستقیم : ۳۸۴۲۸۰۱۳-۰۷۱
داخلی : ۱۰۹

آقای مهندس نادری

کارشناس پژوهش و کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره مستقیم : ۳۸۳۳۲۷۵۰-۰۷۱
داخلی : ۱۵۴

دکتر معصومه سیدیزدی

معاونت پژوهشی و هیات علمی برق
شماره مستقیم : ۱۲۵
داخلی : ۱۲۵

مهندس سید مجتبی رضوی

هیات علمی مکانیک
شماره مستقیم : ۱۲۳
داخلی : ۱۲۳

آقای دکتر حمزه لو

مدیرگروه کامپیوتر
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۶۲

خانم دکتر صفائی

هیات علمی برق
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۲۶

خانم مهندس دیانتی

کارشناس آموزش (برق ، معماری و تاسیسات)
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۳۵

خانم مهندس تزن

کارشناس برق، علوم ورزشی، مدیریت و معماری
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۰۷

حاج آقا علی قنبری

مدیر گروه معارف
شماره مستقیم : ۷-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۶۳
ریاست

دکتر امیرسجاد عابدی

ریاست
شماره مستقیم : ۳۸۴۲۸۰۱۱-۰۷۱
داخلی : ۱۱۲

آقای مهندس یوسفی

مسئول سرور
شماره مستقیم : ۳۸۲۲۷۳۲۷-۰۷۱
داخلی : ۱۵۰

خانم مهندس نیازی

دفتر ریاست
شماره مستقیم :۳۸۴۲۸۰۱۱-۰۷۱
داخلی : ۱۰۱

مهندس زهرا کرمی

مدیر فناوری اطلاعات
شماره مستقیم : ۸-۳۸۴۲۰۰۰۳-۰۷۱
داخلی : ۱۲۷

اطلاعات تماس با موسسه پاسارگاد شیراز

  • شیراز، بلوار امیر کبیر، شهرک والفجر، بلوار فجر غربی، موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیرازکد پستی:۸۴۸۴۸-۷۱۷۶۹، صندوق پستی:۲- ۷۱۸۷۹۶
  • پست الکترونیکی:info@pasargad-ihe.ac.ir
  • تلفن:۰۷۱۳۸۴۲۰۰۰۳-۷
  • فکس:۰۷۱۳۸۴۲۰۰۰۸
  • ساعت کاری:شنبه الی چهار شنبه ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

اطلاعات تماس با موسسه پاسارگاد شیراز