اخبار و اطلاعیه
1
تغییر زمان برگزاری امتحانات روز پنجشنبه 95/6/4
1395/5/31
ادامه
2
کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان
1395/5/30
ادامه
3
رشته های تحصيلی
1395/5/27
ادامه
4
شرايط و نحوه ثبت نام استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان
1395/4/6
ادامه
5
رشته های کارشناسی ارشد
1395/3/30
ادامه
6
جدول شهريه کارشناسی ارشد سال 95-1394
1395/3/30
ادامه
123456789

 • images/University/fargh1.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/fargh3.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/fargh6.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/fargh4.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/fargh2.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج