اخبار و اطلاعیه
1
تشکیل کلاسهای ARDuino
1393/5/6
ادامه
2
فرم مهمانی
1393/5/29
ادامه
3
فرمهای جدید کارآموزی
1393/5/28
ادامه
4
رشته تحصيلی
1393/5/19
ادامه
5
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون(جدید)
1393/4/18
ادامه
6
تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93
1393/3/27
ادامه
123

 • images/University/monasebat.jpg

  رشته تحصيلی

  رشته تحصيلی
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج