اخبار و اطلاعیه
1
قابل توجه دانشجویان خانم سالم
1393/6/10
ادامه
2
رویت اوراق امتحانی
1393/6/10
ادامه
3
چارت جدید مهندسی برق پیوسته
1393/6/8
ادامه
4
ورود به سامانه
1393/6/6
ادامه
5
تقویم آموزشی نیمسال اول 93
1393/6/4
ادامه
6
اطلاعیه شهریه نیمسال اول93
1393/6/3
ادامه
1234

 • images/University/monasebat.jpg

  ده کرامت گرامی باد

  ده کرامت گرامی باد
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج