اخبار و اطلاعیه
1
دریافت کارت دانشجویی
1394/8/25
ادامه
2
جديد... مهم... قابل توجه متقاضيان ورود بدون آزمون در رشته هاي کاردانی به کارشناسي ناپيوسته (با سواب
1394/8/23
ادامه
3
قابل توجه پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد
1394/8/5
ادامه
4
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
1394/7/28
ادامه
5
آگهی نظام وظیفه
1394/7/25
ادامه
6
قابل توجه دانشجويان دختر موسسه آموزش عالي پاسارگاد
1394/7/22
ادامه
12345

 • images/University/fargh1.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/fargh3.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/fargh6.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/fargh4.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/fargh2.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج