خدمات

کار ما چیست؟

 

 

خدمات ما

imageimage

مقاصد چندگانه

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی و مکان های دور است.
imageimage

بهترین پکیج ها

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی و مکان های دور است.
imageimage

بهترین راهنمای تور

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی و مکان های دور است.
imageimage

بهترین بسته ها

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی و مکان های دور است.
imageimage

بهترین تورلیدر

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی و مکان های دور است.

ما بهترین هستیم

 

 

چرا ایکس تراول ؟

دلایل سفر شامل تفریحی، گردشگری و یا تعطیلات، سفر تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات، بازدید از مردم، مسافرت داوطلب برای امور خیریه، مهاجرت برای شروع زندگی در جایی دیگر، سفرهای ماموریت مذهبی، کسب و کار مسافرت، تجارت، و دلایل دیگر، مانند به دست آوردن مراقبت های بهداشتی و یا فرار از جنگ و یا برای لذت بردن از سفر.

image

بیا بریم

 

 

بهترین تعطیلات

سفر جنبش مردم بین مکان های جغرافیایی دور است. مسافرت می تواند توسط پا، دوچرخه، خودرو، قطار، قایق، اتوبوس، هواپیما، کشتی یا دیگر وسایل با چمدان یا بدون چمدان انجام شود و می تواند یک راه یا سفر دور باشد. سفر نیز می تواند بین موانع پی در پی نسبتا کوتاه باشد.

بیا بریم

 

 

بهترین تجربه

سفر جنبش مردم بین مکان های جغرافیایی دور است. مسافرت می تواند توسط پا، دوچرخه، خودرو، قطار، قایق، اتوبوس، هواپیما، کشتی یا دیگر وسایل با چمدان یا بدون چمدان انجام شود و می تواند یک راه یا سفر دور باشد. سفر نیز می تواند بین موانع پی در پی نسبتا کوتاه باشد.

image