مراحل فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

مراحل فارغ التحصیلی :

دانشجویان محترم لطفا حداقل یک ترم قبل از فارغ التحصیلی جهت انجام امور فارغ التحصیلی از ساعت ۸ الی ۱۴ به آموزش موسسه مراجعه نمایید.

 مراحل فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد :

۱-تکمیل مدارک مقطع قبلی تحصیلی.

۲-انجام امور فارغ التحصیلی.

۳- نحوه ارائه مدارک فارغ‌التحصیلی

۱-تکمیل مدارک قبلی تحصیلی هر دانشجو به شرح زیر می باشد :

دانشجو ملزم است حداقل یک ترم قبل از فارغ التحصیلی جهت تکمیل مدارک به واحد بایگانی موسسه مراجعه نماید.

-مراجعه دانشجویان به بایگانی آموزش جهت رفع نواقص پرونده( وجود مدرک پایه آخرین مدرک تحصیلی)

الف.کاردانی :(اصل مدرک دیپلم،ریز نمرات دیپلم ،تاییدیه تحصیلی دیپلم)

ب.کارشناسی ناپیوسته): اصل مدرک کاردانی،ریز نمرات کاردانی،تاییدیه تحصیلی کاردانی)

ج. کارشناسی پیوسته:( اصل مدرک متوسطه،ریز نمرات متوسطه، اصل مدرک پیش دانشگاهی،ریز نمرات پیش دانشگاهی،تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی)

د.کارشناسی ناپیوسته ارشد:(اصل مدرک کاردانی،ریز نمرات کاردانی،تاییدیه تحصیلی کاردانی،اصل مدرک کارشناسی،ریز نمرات کارشناسی ،تاییدیه تحصیلی کارشناسی)

– به همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی جهت ارائه به اداره فارغ التحصیلان الزامی است.( در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شناسنامه مراجعه به آموزش و اصلاح مشخصات در سایت مرکز آزمون در حین تحصیل) جهت صدور مدرک با مشخصات شناسنامه ای جدید الزامی است

– در صورت داشتن معادلسازی و یا مرخصی بدون احتساب، همراه داشتن مجوزهای مذکور الزامی است.

در صورت داشتن انتقالی از واحد های دیگر و میهمانی کامل به واحد های دیگر، ارائه مجوزهای سازمانی آنها الزامی است

۲-انجام امور فارغ التحصیلی

تحویل کپی کارت معافیت یا پایان خدمت، درصورت اشتغال به خدمت نظام وظیفه ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی با ذکر تاریخ شروع و اتمام خدمت

،دانشجویان مشمول در حال تحصیل در مقاطع بالاتر ارائه گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه

 تحویل فرم های کارآموزی و پروژه و تک درس به آموزش

فرم تحویل نسخه پایان نامه (دانشجویان کارشناسی ارشد)             

تکمیل فرم تسویه حساب موقت

در صورت نداشتن وام دانشجویی و تسویه حساب نهایی و واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال جهت صدور دانشنامه و گواهینامه و تحویل به صندوق رفاه دانشجویی

۳- نحوه ارائه مدارک فارغ‌التحصیلی:

 گواهینامه موقت :
۱-با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی و…) و مراجعه به آموزش درساعات اداری جهت دریافت گواهینامه موقت خود اقدام نمایید.

۲- تحویل گواهینامه موقت به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان

شرایط تحویل دانشنامه:
۱-ارائه اصل گواهینامه موقت

۲- ارائه اصل و تصویر دانشنامه مقاطع قبلی

۳- اصل کارت ملی و شناسنامه

۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم

۵-در صورت استفاده از وام دانشجویی پس از تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از قسمت دانشجویی تحویل دانشنامه امکان پذیر است

تحویل مدارک فارغ التحصیلی ( گواهینامه موقت- مدرک نهایی و ریز نمرات)صرفاً به شخص فارغ التحصیل و در موارد خاص و ارائه به غیر با وکالت محضری امکانپذیر خواهد بود.

با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی ( در صورت مفقود شدن  خرابی و یا غیر قابل استفاده شدن مدرک ) مراحل قانونی طولانی و پیچیده ای را می بایست طی نماید لذا از فارغ التحصیلان محترم تقاضا می گردد در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را به عمل آورند.

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه

ارائه تصویر گواهینامه موقت

تکمیل فرم استشهاد محلی-تایید یکی از امضائ های توسط دفترخانه با مهر برجسته

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه

ارائه تصویر دانشنامه

درج آگهی فقدان در روزنامه کثیرالنتشار در سه نوبت و هر دو ماه یکبار.

یک قطعه عکس جدید

تکمیل فرم استشهاد محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

واریز مبلغ ۲۷۵۰۰۰ریال جهت صدور دانشنامه المثنی

تصویر کارت ملی

اقدامات لازم جهت صدور مدرک جدید در صورت تغییر مشخصات شناسنامه ای:

 اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی – تصویر برابر اصل شده