تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

عنوان

نيم سال اول

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته – ارشد)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ تا جمعه ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

شروع کلاس ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

حذف و اضافه

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ تا پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شروع و پایان امتحانات میان ترم

شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

حذف نهايي

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ و دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

پایان کلاس ها (پايان ترم)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

شروع  و پایان امتحانات

شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷