تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

عنوان

نيم سال اول

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته – ارشد)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا جمعه  1401/06/18

شروع کلاس ها

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

حذف و اضافه

شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تا یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

شروع و پایان امتحانات میان ترم

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تا پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

حذف نهايي

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تا پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

پایان کلاس ها (پايان ترم)

جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

شروع  و پایان امتحانات

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶