تقویم آموزشی

با توجه به شیوع کرونا و تاخیر اعلام نتایج کنکور تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تغییر یافت. ساعت و روز  دقیق امتحانات متعاقبا اعلام میشود.

 

تقویم آموزشی  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

عنوان

نیمسال اول

انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان قبلی

دوشنبه ۹۹/۰۶/۰۳ تا جمعه۹۹/۰۶/۰۷

بررسی آمار ثبت نام توسط بخش ها

شنبه ۹۹/۰۶/۰۸ تا دوشنبه ۹۹/۰۶/۱۰

تثبیت ثبت نام( اخذ تائیدیه اساتید مشاور)

سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۱ تا پنجشنبه ۹۹/۰۶/۱۳

شروع کلاس ها ی دانشجویان پیشین

شنبه ۹۹/۰۶/۲۲

حذف و اضافه

دوشنبه ۹۹/۰۷/۰۷ و سه شنبه ۹۹/۰۷/۰۸

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۹۹/۰۷/۱۲

شروع و پایان امتحانات میان ترم

شنبه ۹۹/۰۸/۲۴ تا پنجشنبه ۹۹/۰۹/۱۳

حذف نهایی

یکشنبه ۹۹/۰۹/۱۶ و دوشنبه ۹۹/۰۹/۱۷

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۹۹/۱۰/۱۳  تا پنجشنبه ۹۹/۱۰/۱۸

پایان کلاس ها (پایان ترم)

پنجشنبه ۹۹/۱۰/۲۵

شروع امتحانات

دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۹

پایان امتحانات

دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰

عنوان

نیمسال دوم

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته – ارشد)

شنبه ۲۵/۱۱/۹۹ تا چهارشنبه   29/11/99

شروع کلاس ها

شنبه ۰۲/۱۲/۹۹

حذف و اضافه

دو شنبه ۱۱/۱۲/۹۹تا پنج شنبه ۱۴/۱۲/۹۹

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۱۶/۱۲/۹۹

آخرین روز کلاس ( قبل از نوروز)

پنجشنبه  28/12/99

شروع و پایان امتحانات میان ترم

 یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ تا پنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۶

حذف نهایی

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ و دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

پایان کلاس ها (پایان ترم)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شروع  و پایان امتحانات

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ و چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۰