تغذیه

دانشجوی عزیز جهت رزرو غذا به سامانه آموزشی مراجعه نمایید
ابتدا مبلغی را از منوی امور مالی دانشجو طبق راهنمای پیوست شده واریز نمایید سپس از قسمت اتوماسیون تغذیه غذای خود را خریداری نمایید.
نکته : دانشجویان میتوانند یک هفته قبل غذای خود را رزرو نمایند
از ساعت ۱۲هر روز، با در دست داشتن کارت دانشجویی غذای رزرو شده خود را از سلف سرویس تحویل بگیرید.