اطلاعیه های مالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات نظری و عملی ، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه و بدهی ، ضروری است حداکثر تا پایان آذرماه نسبت به تسویه حساب مالی اقدام نمائید.
معاون اداری و مالی