دکتر محمد جواد جوانمردی

154213929310405
دکتر محمد جواد جوانمردی

دکتر محمد جواد جوانمردی

مرتبه علمی :استادیار
رشته تحصیلی :مکانیک
مدرک تحصیلی :دکتری
مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی:دکتر محمد جواد جوانمردی
 • تلفن:۰۷۱۳۸۴۲۰۰۰۳
 • ایمیل:javadjavanmardi99@gmail.com
 • مرتبه علمی:استاد یار
 • رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
سوابق تحصیلی
 •  دکتری تخصصی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شیراز
سوابق آموزشی
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
سوابق پژوهشی - مقالات نشریات
 •  M.J. Javanmardi, K. Hirbodi, A. Avara, M. Yaghoubi, ''Molecular dynamics simulation of sessil and pendant droplets shape on inclined and curved surfaces'', (2018), International Journal of Science and Technology 25(6), 3183-3196.
 •  M.J. Javanmardi, K. Jafarpur, "A molecular dynamics simulation for thermal conductivity evaluation of carbon nanotube-water nanofluids", (2013), J. Heat Transfer, 135(4), 042401, doi: 10.1115/1.4022997.
 •  M.J. Javanmardi, K. Jafarpur, M. Mahzoon, "Solution methodology of convection boundary layer problems using Adomian decomposition method", (2012), J. Mechanical Engineering Science, 227(7), 1554-1565, doi: 10.1177/095440621246483.
 •  H. Nemati, M. J. Javanmardi, "Exergy optimization of solar cylindrical-parabolic cooker", (2012), J. Renewable Sustainable Energy, 4, 063134, doi: 10.1063/1.4769076.
 •  "The effect of water depth on productivity of basin still: Modeling & experimental study", 16th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering- ISME2008, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
 •  محمد جواد جوانمردی، خسرو جعفرپور، "محاسبه حد هدایت محیط متخلخل به روش پانل"، (۱۳۸۵)، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
 •  محمد جواد جوانمردی، خسرو جعفرپور، "نقدی بر روش جداسازی آدومین"، (۱۳۸۵)، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
سوابق پژوهشی - مقالات همایش ها و کنفرانس ها
 • پروژه های تحقیقاتی
 • طراحی گیربکس و کلاچ چرخ و فلک
 • ساخت دستگاه آزمایش برای اندازه گیری دما به روش غیر تماسی
 • آزمایش مشاهده جریان با استفاده از حباب های هیدروژن
 • جریان سه بعدی اطراف اجسام مکعبی شکل (برنامه نویسی)
 • جریان اطراف و پشت موانع عمودی درون کانال (برنامه نویسی)
 • محاسبه حد هدایت اجسام با شکل های مختلف (برنامه نویسی)
 • جریان آزاد هوا درون یک مکعب (برنامه نویسی)
 • غیر تشابهی جریان گذرنده از روی صفحات تخت (برنامه نویسی)
 • تعیین ضریب هدایت حرارتی سوسپانسیون های شامل مایع و ذرات کروی شکل (برنامه نویسی)
 • تعیین ضریب هدایت حرارتی آب در ماهای مختلف با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (برنامه نویسی)

تعیین ضریب هدایت حرارتی نانولوله های کربنی در ماهای مختلف با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (برنامه نویسی)

سوابق پژوهشی - کتاب ها
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
سوابق پژوهشی - طرح های پژوهشی

رکوردی یافت نشد!

سوابق اجرایی (مسئولیت ها)
 •  معاون آموزشی موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
 •  رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز (۱۳۹۶-۱۳۹۹)
عضویت در مجامع و انجمن های علمی

رکوردی یافت نشد!

مهارت ها ( دوره های آموزشی، زبان های خارجی و نرم افزار)
 •  Office
 •  AutoCAD
 •  Fluent
 •  WaterGEMS
 •  MATLAB
 •  MATHEMATICA
 •  Maple