دکتر جلال جمالیان نصرآبادی

www

پروفسور جلال جمالیان نصرآبادی

مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع غذایی
مدرک تحصیلی :دکتری
مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی:پروفسور جلال جمالیان نصرآبادی
 • تلفن:
 • ایمیل:jamalian@shirazu.ac.ir
 • مرتبه علمی:استاد
 • رشته تحصیلی:مهندسی غذایی
سوابق تحصیلی
 • دکترا مهندسی صنایع غذایی
سوابق آموزشی
 • دکترا مهندسی صنایع غذایی
سوابق پژوهشی - مقالات نشریات
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
سوابق پژوهشی - مقالات همایش ها و کنفرانس ها
۱۳۹۶
۱۳۹۵

۱. Improvement of the quality of gluten-free sponge cake using different levels and particle sizes of carrot pomace powder

Poor Zahra Vosooghi، Jamalian Jalal، Farahnaky Asgar، Majzoobi Mahsa (۲۰۱۶)., International Journal of Food Science and Technology, 51, 1369-1377.

۴. EFFECTS OF CARROT POMACE POWDER AND HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE CAKE

Majzoobi Mahsa، vosooghipoor zahra، Mesbahi Gholamreza، Jamalian Nasr Abadi Jalal، farahnaky asgar (2016)., 66th Australasion Grain Science Conference, 1 April, Australia.

۱۳۹۴

۲. Effect of whole oat flour on physicochemical properties of part-baked frozen bread

Majzoobi Mahsa، raiss jalali aida، Jamalian Nasr Abadi Jalal، farahnaky asgar (2015)., International Food Science and Technology 50th Conference, 1 April, NewZealand.

۱۳۹۳
۱۳۹۲

۱. تأثیر آرد جودوسر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نان نیمه پخته منجمد

رئیس جلالی آیدا، مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۹۲).، بیست و یکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران، ۲-۲ خرداد، شیراز.

۱۳۹۱

۱. تعیین اثرات نشاسته حرارتی-رطوبتی گندم بر خصوصیات خمیر و نان

مجذوبی مهسا، روشن فریده، کدیور مهدی، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۹۱).، کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا (از سفره تا مزرعه)، ۲-۲ خرداد، تهران.

۳. The effect of microwave pasteurization on some physical and chemical characteristics of milk

dehghan manshadi afsaneh، Jamalian Nasr Abadi Jalal، farahnaky asgar، Mesbahi Gholamreza، MOOSAVI-NASAB Marzieh (۲۰۱۲)., International Journal of Food Engineering, 1-12.

۱۳۹۰

۲. Effect of tomato pomace powder on physicochemical properties of flat bread (Barbari bread)

Majzoobi Mahsa، sariri ghavi farnaz، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Mesbahi Gholamreza (۲۰۱۱)., Journal of Food Processing and Preservation, 247-256.

۳. The effect of consuming oxidized oil supplemented with fiber on lipid profiles in rat model

shafaei zadeh shila، Jamalian Nasr Abadi Jalal، owji ali akbar، azad bakht leila، Ramezani Roghaye، karbalaei narges، rajaei fard abdolreza، tabatabai negar (2011)., Journal of Research in Medical Sciences, 1541-1549.

۵. Physicochemical properties of pregelatinized wheat starch produced by twin drum drier

Majzoobi Mahsa، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Tongdong T، Mesbahi Gholamreza (۲۰۱۱)., Journal of Agricultural Science and Technology, 193-202.

۱۳۸۹

۲. مقایسه استفاده از لعاب دهی یخی آب و کیتوزان بر خصوصیات کیفی میگوی منجمد

موسوی نصب سحرسادات، موسوی نسب مرضیه، مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال، مقصودلو یحیی (۱۳۸۹).، نخستین همایش ملی فراوری و بهداشت فراورده های شیلاتی، ۲-۲ خرداد، ایران-بندر انزلی.

۳. تولید کیتوزان از پوسته میگو و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی آن

موسوی نصب سحرسادات، موسوی نسب مرضیه، مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال، مقصود لو یحیی (۱۳۸۹).، سومین همایش میگوی ایران، ۲-۲ خرداد، ایران-بوشهر.

۱۳۸۹

۱. اثر تفاله چغندر قند بر کیفیت نان بربری

مجذوبی مهسا، مصباحی غلامرضا، سریری قوی فرناز، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۹).، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، ۱-۱۴.

۲. Effects of raw and processed wheat germs on the properties of dough and flat bread and its shelf-life

Majzoobi Mahsa، Farhoodi Somaye، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Ramezani Roghaye، Taghi poor Mohammad Javad (2010)., 6th Food Science International Symposium, 1 April, چین.

۱۳۸۸

۱. Effects of L-ascorbic acid and L-cysteine on the physicochemical characteristics of wheat starch

Tongdang ، Jamalian ، Farahnaky ، Majzoobi (۲۰۱۰)., Gums and Stabilisers for the Food Industry 15, 1 January.

۲. Application of sugar beet pulp as dough and bread improver (Barbari bread)

Sariri ، Jamalian ، Mesbahi ، Farahnaky ، Majzoobi (۲۰۱۰)., Gums and Stabilisers for the Food Industry 15, 1 January.

۴. Physicochemical properties of phosphoryl chloride cross-linked wheat starch

Majzoobi Mahsa، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Tongdong Karrila Tawea (2009)., Iranian Polymer Journal, 491-499.

۵. Application of sugar beet pulp as dough and bread improver

Majzoobi Mahsa، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Mesbahi Gholamreza، sariri ghavi farnaz (2009)., The 15th Gums and stabilizer s for the FoodIndustry, 1 April, انگلستان-رکسهام.

۶. Effect of microwave cooking on physicochemical properties of wheat starch

Majzoobi Mahsa، رادی محسن، farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal (۲۰۰۹)., ۶th International Symposium on Food Rheology and Structure, 1 April, سوئیس.

۱۳۸۷

۱. تأثیر دما بر تغییرات ترکیبات فنلی در رقم گندم نان مقاوم به ویروس موزائیک رگه ای گندم

زینتی زهرا، اساد محمدتقی، معصومی محمود، جمالیان نصرابادی جلال، عالم زاده عباس (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۲-۲ خرداد، همدان.

۲. تاثیر دما بر تغییرات ترکیبات فنلی در رقم گندم نان مقاوم به ویروس موزائیک رگه ای گندم

زینتی زهرا، اساد محمدتقی، معصومی محمود، جمالیان نصرابادی جلال، عالم زاده عباس (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۲-۲ خرداد، تهران.

۳. تاثیر دما بر تغییرات ترکیبات فنلی در رقم کندم نان مقاوم به ویروس موزائیک رگه ای گندم

اساد محمدتقی، جمالیان نصرابادی جلال، عالم زاده عباس (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ۲-۲ خرداد، ایران-همدان.

۵. تولید و بررسی خواص فیزیکو شیمیایی نشاسته گندم با اتصالات عرضی

مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۶. تولید نشاسته پش ژلاتینه گندم و بررسی خواص فیزیکو شیمیایی آن

مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۸. تولید نشاسته اصلاح شده گندم با استفاده از اتوکلاو و بررسی خواص فیزیکو شیمیایی آن

مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال، مصباحی غلامرضا (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۹. بررسی تاثیر سیستئین بر خواص عملکردی نشاسته گندم

مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال، مصباحی غلامرضا (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۱۰. بررسی تاثیر آسکوربیک اسید بر خواص عملکردی نشاسته گندم

مجذوبی مهسا، فرحناکی عسکر، جمالیان نصرابادی جلال، مصباحی غلامرضا (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۱۱. ارزیابی وضعیت انبار داری سس های امولسیونی

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۷).، هجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، ۲-۲ خرداد، ایران-مشهد.

۱۴. The Inclusion of Tomato Pulp Powder as a Thickening Agent in the Formulation of Tomato Ketchup

farahnaky asgar، Jamalian Nasr Abadi Jalal، Mesbahi Gholamreza (۲۰۰۸)., International Hydrocolloids Conference 2008, 1 April, singapore.

۱۳۸۶

۱. سس سیب دارای پتانسیل بالا برای رقابت با سس مایونز و سس کچاپ

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۶).، هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور، ۱-۱ خرداد، ایران-ارومیه.

۱۳۸۶
۱۳۸۵

۱. استخراج لاکتوفرین از آب پنیر و خالص سازی آن با استفاده از روش افینیتی کروماتوگرافی

کرباسی احمد، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۵).، نهمین کنگره تغذیه ایران، ۱-۱ خرداد، ایران-تبریز.

۲. فرمولاسیون سس سیب متناسب با ذایقه ایرانی

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۵).، مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۰۳-۲۱۱.

۳. Viability of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacteria…

Karbasi Ahmad، Jamalian Nasr Abadi Jalal (۲۰۰۶)., IUFOST Congress(Food is life), 1 April, France.

۴. Modelling of growth popfile of three single strain starter cultures ?

Karbasi Ahmad، Jamalian Nasr Abadi Jalal (۲۰۰۶)., IUFOST Congress(Food is life)France, 1 April, France.

۵. Spray drying of lime juice concentrate (citrus auraniforia) Effect of process parameters and addition of dryin aid

Niakousari Mehrdad، Mesbahi Gholamreza، Jamalian Nasr Abadi Jalal (۲۰۰۶)., ۱۷th International Congress of Chemical and precess Engineering, 1 April, Czech Republic-prug.

۱۳۸۴

۲. Extraction of favism-inducing agents from whole seeds of faba bean (Vicia faba L var major)

Ghorbani Mohammad، Jamalian Jalal (۲۰۰۵)., Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 1055-1060.

۱۳۸۳

۲. Amino acid content and availability in low, medium and high tannin sorghum grain for poultry

Mirhadi ، Jamalian (۲۰۰۵)., International Journal of Poultry Science, 4, 27-31.

۳. ارزیابی خواص عملکردی و کاربردی پکتین تفاله چغندر قند

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۳).، بیست و ششمین دوره سمینارهای کارخانه های قند و شکر ایران، ۲-۲ خرداد، مشهد- ایران.

۴. بررسی اثر مواد کاهنده ویسکوزیته بر پخت C و ضایعات ملاس در کارخانجات قند چغندری

حجت الاسلامی محمد، شکرانی رضا، کرباسی احمد، جمالیان نصرابادی جلال، مصباحی غلامرضا (۱۳۸۳).، مجله علوم غذائی و تغذیه دانشگاه آزاد ، ۱۱-۲۰.

۵. استفاده از کتیرا در سس مایونز به جای مواد پایدار کننده و قوام دهنده وارداتی

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال، گلکاری حجت الله (۱۳۸۳).، مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ، ۱۹۱-۲۰۳.

۱۳۸۱

۱. استخراج مواد پکتینی از تفاله چغندر قند و بررسی کاربرد آن در محصولات غــذایی

مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۱).، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ، ۱۲۵-۱۳۸.

۱۳۸۰
۱۳۷۹

۱. کاهش ضایعات قندی ملاس با استفاده از ماده کاهنده ویسکوزیته ارانــوس CB۹

کرباسی احمد، شکرانی رضا، حجت الاسلامی محمد، مصباحی غلامرضا، جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۷۹).، یازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۲-۲ خرداد، ایران- تهران.

۱۳۷۷
۱۳۵۶

۱. Variation in Vicine Concentration during Pod Development in Broad Bean (Vicia faba L.)

Bassiri Abdollah، Jamalian Jalal (۱۹۷۸)., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26, 1454-1456.

۳. Favism-inducing toxins in broad beans (Vicia faba) biological activities of broad beans extracts in favism – Sensitive subjects

Hudson Bertram J.F.، Jamalian Jalal (۱۹۷۷)., Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition, 27, 213-219.

۴. Favism-inducing toxins in broad beans (Vicia faba): Estimation of the vicine contents of broad bean and other legume samples

Hudson Bertram J.F.، Jamalian Jalal (۱۹۷۷)., Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition, 27, 207-211.

۱۳۵۵

۱. Favism-inducing toxins in broad beans (Vicia faba) examination of bean extracts for pyrimidine glucosides

Hudson Bertram J.F.، Jamalian Jalal (۱۹۷۶)., Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition, 26, 331-339.

۱۳۵۲

۱. Investigations on favism inducing toxins in broad beans (Vicia faba L.)

Hudson ، Jamalian (۱۹۷۳)., Proceedings of the Nutrition Society, 32.

سوابق پژوهشی - کتاب ها
 • ۱. فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی جلد هفتم - علوم و صنایع غذایی شاهدی محمد، جمالیان نصرابادی جلال، لامع حسن، دخانی شهرام (۱۳۸۹).
 • ۱. شیمی غذائی جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۶).
 • شیمی مواد غذائی جمالیان نصرابادی جلال (۱۳۸۶).
سوابق پژوهشی - طرح های پژوهشی

رکوردی یافت نشد!

سوابق اجرایی (مسئولیت ها)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:
عضویت در مجامع و انجمن های علمی

رکوردی یافت نشد!

مهارت ها ( دوره های آموزشی، زبان های خارجی و نرم افزار)