تست

www

پروفسور سیدفضل الله میرقادری

مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :-----
مدرک تحصیلی :دکتری
مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی:پروفسور سیداحمد جنابعلی جهرمی
 • تلفن:
 • ایمیل:
 • مرتبه علمی:استاد
 • رشته تحصیلی:مهندسی مواد
سوابق تحصیلی
 • دکترا مهندسی مواد گرایش:دانشگاه لیدز - انگلستان - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
 • دکترا مهندسی مواد گرایش:دانشگاه لیدز - انگلستان - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
سوابق آموزشی
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:خواص مکانیکی مواد - مکانیک محیط های پیوسته - طراحی مواد مهندسی از ۱۳۵۶ - تاکنون
سوابق پژوهشی - مقالات نشریات
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
سوابق پژوهشی - مقالات همایش ها و کنفرانس ها

رکوردی یافت نشد!

سوابق پژوهشی - کتاب ها
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
سوابق پژوهشی - طرح های پژوهشی

رکوردی یافت نشد!

سوابق اجرایی (مسئولیت ها)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:
عضویت در مجامع و انجمن های علمی

رکوردی یافت نشد!

مهارت ها ( دوره های آموزشی، زبان های خارجی و نرم افزار)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:خواص مکانیکی مواد