پروفسور محمدحسن کدیور

www

پروفسورمحمدحسن کدیور

مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک جامدات
مدرک تحصیلی :دکتری
مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی:محمدحسن کدیور
 • تلفن:----
 • ایمیل:kadivar@yahoo.com
 • مرتبه علمی:استاد
 • رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک جامدات
سوابق تحصیلی
 • مهندسی مکانیک جامداتانستیتو تکنولوژی ایلی نوی آمریکا
 • مهندسی مکانیک جامداتدانشگاه شیراز
سوابق آموزشی
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:بخش مکانیک
سوابق پژوهشی - مقالات نشریات
 • بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36 فصل نامه علمی و پژوهشی شریف
 • امداد ه (۰) بررسی شکل نهایی، پایداری استاتیکی و تاثیر دامنها بر روی تغییر فشار بالشتک هوا در هواناوهای با دامن کیسه بسته نشریه پژوهشی انجمن مهندسان مکانیک ایران
 • ۳- Dara F, Kadivar M, Zohoor H, Mehrdad F, Hematiyan M (2021) Failure Procedure in Epoxy Adhesive Joining Composite Plates Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 45:337-350Iranian International Journal of Iron and Steel
 • ۴- Dara F, Kadivar M, Zohoor H, Hematiyan M, Mehrdad F (2019) Failure Procedure in Adhesive Composite Joints under Different Types of Loading Journal Of Applied And Computational Mechanics 5:647-651
 • ۵- Habibi S, Mehrdad F, Kadivar M, Mahzoon M (2015) A New Extended Continuum Mechanics Formulation for Nano-scale Materials Iranian Journal of Science and Technology 39:1-14
 • ۶- حبیبی , Mehrdad F, Kadivar M (2010) Continuum mechanics ability to predict the material response at atomoc scale Computational Materals Science 48:372-380
 • ۷- کلانتری دزفولی , Nami M, Kadivar M (2010) Optimization of composite sandwich panel against impact using genetic algorith International Journal of Impact Engineering 37:599-604
 • ۸- ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M, Jafarpur K (2010) Experimental evaluation of the effect of external restraint of buckling behavior of thin welded shells Iranian Journal of Science and Technology (Transaction B Technology) 33:397-413
 • ۹- حبیبی , Mehrdad F, Kadivar M (2010) Continuum mechanics ability to predict the material response at atomic scale Computational Materials Science 48:372-380
 • ۱۰- کلانتری دزفولی , Nami M, Kadivar M (2010) Optimization of composite sandwich panel against impact using genetic algorithm International Journal of Impact Engineering 37:599-604
 • ۱۱- Yavari V, Rajabi I, دانش ور , Kadivar M (2009) On the stress distribution around the hole in mechanically fastened joints Mechanics Research Communications 37:373-380
 • ۱۲- ضیایی , Kadivar M, Jafarpur K (2008) A squence scheme to reduce the residual streses in welding of circular elements Iranian Journal of Science and Technology (Transaction B Technology) 32:367-383
 • ۱۳- ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M, Jafarpur K (2008) A sequence scheme to reduce the residual stresses in welding of circular elements Iranian Journal of Science and Technology (Transaction B Technology) 32:367-383
 • ۱۴- ضیایی , Kadivar M, Jafarpur K (2007) Effect of external constraint on buckling behaviorof welded thin shells International Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2:1-14
 • ۱۵- Nami M, Kadivar M, Jafarpur K (2006) Investigation of the 3D response of thick plates under the multipass welding using Anand's viscoplastic model Modarres Technical and Engineering 24:86-80
 • ۱۶- Sharifi H, Kadivar M (1996) Double mapping of isoparametric mesh generation Computers & Structures 59:471-477
 • ۱۷- ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M (1389) 3D thermo-visco plastic analysis of thin shells buckling behavior due to welding International Journal of Mechanics and Solids 2:29-45
 • ۱۸- Kadivar M, Jaafarpour A (0) International Journal of Theoretical and Applied Mechanics CONTENTS 2:1-0
 • ۱۹- Kadivar M (0) Three-Dimensional Solutions for Contact Area in Laminated Composite Pinned Joints with Symmetric and Non-Symmetric Stacking Sequences Journal of Applied Sciences :0-0
 • ۲۰- Kadivar M (0) Dynamic behaviour of a beam with non-uniform linear varying cross-section under moving load Journal of Mechanical Engineering :0-0
 • ۲۱- Kadivar M (0) Effect of suspension system in the lateral stability of railway freight trucks Journal of rail and rapid transit :0-0
 • ۲۲- Kadivar M (0) Dynamics of a wheelset with primary suspension systems of Y25 and BA661 bogies Journal of vehicle system dynamics :0-0
 • ۲۳- Kadivar M (0) critical speed and limit cycles in the empty Y25-freight truck Journal of rail and rapid transit :0-0
 • ۲۴- Kadivar M, Jaafarpour A (0) Effect of external constraint on buckling behavior of welded thin shells International Journal of Theoretical and Applied Mechanics :0-0
سوابق پژوهشی - مقالات همایش ها و کنفرانس ها

رکوردی یافت نشد!

سوابق پژوهشی - کتاب ها
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
 • Effect of heat treatment process on the fatigue behavior of AISI ۱۰۶۰ steelIranian International Journal of Iron and Steel
سوابق پژوهشی - طرح های پژوهشی
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها
۱-رضی موسوی س، محزون م، کدیور م، محمدی ح “تحلیل دینامیکی انتشار امواج تنش به صورت عددی در سیلندر جدار ضخیم تحت شرایط بارگذاری فشار زمانمند داخلی و خارجی در پروسه اتوفریتاژ دوگانه گذرا ” ۷th International Conference on Acoustics and Vibration (۲۰۱۷)
۲-کدیور م “بهینه‌سازی ساندویچ‌پنل‌های (لانه‌زنبوری/هسته‌گسترده) لایه‌ای، محدود شده با قیدهای کمانش موضعی تحت بارهای بیرون صفحه‌ای، با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشرفته‌ ” ISME 2007 (۲۰۰۷)
۳-ذاکری ی، نامی م، کدیور م “بهینه سازی توپولوژی ریزساختارهای مواد سلولی، با هدف حداکثر سازی مدول بالک یا مدول برشی ” سومین همایش ملی مهندسی فرآیند (نفت گاز پالایش و پتروشیمی) (۱۳۹۳)
۴-اسدی زیدآبادی ج، کدیور م، نامی م “تحلیل و بررسی تنش پسماند در جوشکاری لوله های ناهمجنس ” ۲۱st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013 (۱۳۹۲)
۵-وصال شیرازی م، کدیور م، یاوری و “بررسی تنشهای بین لایه ای در اتصالات مکانیکی مواد مرکب لایه ای ” کنفرانس ملی آشنایی با فناوری های روز در مهندسی مکانیک (۱۳۸۹)
۶-نامی م، کدیور م “بهینه سازی پانلهای ساندویچی با روکش کامپوزیت تحت اثر ضربه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ” پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیکISME2007 (۱۳۸۶)
۷-نامی م، کدیور م “طراحی بهینه نحوه چیدمان لایه های کامپوزیتی نسبت به کمانش حرارتی ” چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (۱۳۸۵)
۸-کدیور م “بهره گیری از خواص عملیات حرارتی ترتیب های جوشکاری جهت کاهش تنش های پس ماند ” هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی (۱۳۸۵)
۹-Vesal shirazi M, Kadivar M, Yavari V “The effect of friction on stress distribution around the hole in composite pinned connections ” ICAMMP (۲۰۱۱)
۱۰-مرادیفر , رهی , Kadivar M “Effect of Particle Size on the Mechanical Strength of Granular Sulphur at South Pars Gas Complex Phases 2 and 3 ” CMAE (۲۰۱۱)
۱۱-رهی , مرادیفر , Kadivar M “INVESTIGATION ON THE MOTION AND DISCHARGE PROCESSES OF GRANULAR SULPHUR IN STORAGE SILO ” ICMET (۲۰۱۱)
۱۲-Yavari V, Kadivar M “FIBER VOLUME FRACTION AROUND STITCH IN NCF COMPOSITES ” EASEC-12 (۲۰۱۱)
۱۳-هوشیار , حقیقت , Kadivar M “Effect of composite laminated layup on vibrational behavior of composite pipe containing flowing fluid ” The 2nd International Conference on Composites CCFA-2 (۲۰۱۰)
۱۴-Asadi E, Doroudgar S, Yavari V, Kadivar M “Investigation of stress distribution in multi-fastened joints ” ISME (۲۰۱۰)
۱۵-Hooshyar Z, Kadivar M “Vibration analysis of composite pipe containing flowing fluid ” PIPETECH (۲۰۰۹)
۱۶-افشاری , Kadivar M “Stability analysis of dome-shape heads subjected to non-uniform loads ” ISME (۲۰۰۸)
۱۷-ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M, Jafarpur K “Effect of external constraint on buckling of welded thin shells ” Tehran International Congress on Manufacturing TICME2007 (۲۰۰۷)
۱۸-Kadivar M “SPEW FILLET EFFECTS ON EDGE STRESS CONCENTRATION OF COMPOSITE ADHESIVE JOINTS ” ISME 2007 (۲۰۰۷)
۱۹-Kadivar M “THE THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CONTACT AREA OF SYMMETRIC AND NON-SYMMETRIC LAMINATED COMPOSITE PINNED-JOINTS ” ISME 2007 (۲۰۰۷)
۲۰-Selahi E, Rajabi I, Kadivar M “Modeling of cohesive connection of a single composite scarf ” ISME (۲۰۰۷)
۲۱-Jamali J, Rajabi I, Kadivar M “Optimization of layered sandwich panels limited by local buckling constraints subjected to out of plane loadings using genetic algorithm ” ISME (۲۰۰۷)
۲۲-کلانتری دزفولی , Payravi A, Nami M, Kadivar M “Optimization of sandwich panels with composite face subjected to impact load using genetic algorithm ” ISME (۲۰۰۷)
۲۳-Zakerhaghighi H, Nami M, Kadivar M “Analysis of delamination growth in composite plates under inplane compressive load by finite element method ” Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering (۲۰۰۷)
۲۴-یاوری , Kadivar M “Coupled acoustic structure vibration analysis of a thin clamped free laminated composite cylindrical storage tank partially filled with water ” ISME (۲۰۰۷)
۲۵-ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M, Jafarpur K “Effect of external Constraint on Buckling Behavior of Welded Thin Shells ” ۲nd International Congress on Manufacturing Engineering (۲۰۰۷)
۲۶-Selahi E, Rajabi I, Kadivar M “Spew fillet effects on edge concentration of composite adhesive joints ” ISME (۲۰۰۷)
۲۷-یاوری , حمصی زاده , Kadivar M “Solutions for coupled dynamic behavior of thin vertical cylindrical shells ” ISME (۲۰۰۷)
۲۸-ضیایی اخوره سفلایی , Kadivar M “The best welding sequence to weld thick circular seams ” ISME (۲۰۰۷)
۲۹-یاوری , Rajabi I, Kadivar M “The three-dimensional finite element analysis of contact area of symmetric and non-symmetric laminated composite pinned joints ” ISME (۲۰۰۷)
۳۰-Kadivar M “Force vibration of uniform strengthened beam under the action of moving load ” ۷th international congress on civil engineering ICCE 2006 (۲۰۰۶)
۳۱-Kadivar M “Parametric study of dynamic behavior of a beam under moving load ” ۱۴th conference of mechanical engineering ISME2006 (۲۰۰۶)
۳۲-Nami M, Kadivar M “Global buckling investigation in welding of a thin wall aluminum T joint ” ۲۰۰۶ ASME pressure vessels and piping division conference (۲۰۰۶)
۳۳-Nami M, Kadivar M “Nonlinear analysis of local buckling in welding of a thin wall aluminum structure ” International conference on modeling and simulation (۲۰۰۶)
۳۴-Sharifi H, Kadivar M “A new versatile two dimensional mesh generation ” Third int. Conference on advances in numerical methods eng. theory and application (۱۹۹۰)
۳۵-Nami M, Kadivar M “Investigation of buckling distortion in welding of a thin wall aluminum butt joint ” The 14th Annual (international) conference of Mechanical Engineering ,ISME 2006 (۱۳۸۵)
سوابق اجرایی (مسئولیت ها)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:
عضویت در مجامع و انجمن های علمی

رکوردی یافت نشد!

مهارت ها ( دوره های آموزشی، زبان های خارجی و نرم افزار)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:بخش مکانیک