شماره تماس پشتیبانی امتحانات  https://pasargad-ihe.ac.ir/contact

تاریخ امتحان روز نام پشتیبان شماره مستقیم شماره تماس۷-۰۷۱۳۸۴۲۰۰۰۳
۲۵/۰۳/۱۴۰۱ چهارشنیه  

خانم مهندس همدانی

۰۷۱۳۸۳۳۱۶۹۲واتساپ ۱۲۹
۲۶/۰۳/۱۴۰۱ پنجشنبه  

خانم مهندس دیانتی

۰۷۱۳۸۲۲۷۳۲۹ ۱۳۵
۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شنبه خانم مهندس جمالی ۰۷۱۳۸۲۲۷۳۲۸واتساپ ۱۶۴
۲۹/۰۳/۱۴۰۱ یکشنبه  

خانم مهندس تزن

۰۷۱۳۸۳۳۱۶۹۲ ۱۵۹
۳۰/۰۳/۱۴۰۱ دوشنبه  

 

خانم مهندس عالی نژاد

۷۱۳۸۲۲۷۳۲۹ ۱۳۲
۳۱/۰۳/۱۴۰۱ سه شنبه  

 

خانم مهندس ایرانخواه

۰۷۱۳۸۳۳۳۸۰۶واتساپ ۱۵۱
۰۱/۰۴/۱۴۰۱ چهارشنبه  

 

خانم مهندس فاتحی

۰۹۱۷۳۹۵۶۲۱۹واتساپ ۱۳۴
۰۲/۰۴/۱۴۰۱ پنجشنبه  

خانم مهندس مظفری

۰۷۱۳۸۴۲۸۰۱۴واتساپ ۱۴۲
۰۴/۰۴/۱۴۰۱ شنبه آقای مهندس اوجی ۰۷۱۳۸۳۳۲۷۵۰ ۱۴۳
۰۵/۰۴/۱۴۰۱ یکشنبه  

آقای مهندس عزیزی

 

۰۷۱۳۸۴۲۸۰۱۴ ۱۳۷
۰۶/۰۴/۱۴۰۱ دوشنبه آقای مهندس نادری   ۱۵۴
۰۷/۰۴/۱۴۰۱ سه شنبه  

خانم مهندس نیازی

۰۷۱۳۸۴۲۸۰۱۳ ۱۰۹
۰۸/۰۴/۱۴۰۱ چهارشنبه  

خانم مهندس کرمی و خانم مهندس اسفندیاری

۰۷۱۳۸۲۲۷۳۲۶ ۱۲۷و ۱۰۶
۰۹/۰۴/۱۴۰۱ پنجشنبه آقای مهندس رحیمی و آقای مهندس حیدری ۰۷۱۳۸۲۲۷۳۲۹ ۱۳۲و۱۶۴ ۱۶۴
۱۱/۰۴/۱۴۰۱ شنبه  

خانم مهندس افضلی

۰۷۱۳۸۴۲۸۰۱۱ ۱۰۱

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.