پاسارگاد
راه های ارتباطی : 071384200032 info@pasargad.ac.ir

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی ناپیوسته 

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی ناپیوسته 

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی پیوسته

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی پیوسته

  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

زمان ثبت نام و مدارک کاردانی پیوسته

زمان ثبت نام و مدارک کاردانی پیوسته

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

زمان و مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود

زمان و مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود

  • ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

  • ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

اعتبار مؤسسات غیرانتفاعی

اعتبار مؤسسات غیرانتفاعی

  • ۱۲ شهریور ۱۳۹۶