پاسارگاد
راه های ارتباطی : 071384200032 info@pasargad.ac.ir

زمان ثیت نام و مدارک مورد نیاز دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

زمان ثیت نام و مدارک مورد نیاز دانشجویان تکمیل ظرفیت

  • ۱۱ آبان ۱۳۹۶

ثبت نام بدون آزمون در مرحله ی تکمیل ظرفیت

ثبت نام بدون آزمون در مرحله ی تکمیل ظرفیت در

  • ۱ آبان ۱۳۹۶

ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته

ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته

  • ۱۸ مهر ۱۳۹۶

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی ناپیوسته 

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی ناپیوسته 

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی پیوسته

زمان ثبت نام و مدارک کارشناسی پیوسته

  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

زمان ثبت نام و مدارک کاردانی پیوسته

زمان ثبت نام و مدارک کاردانی پیوسته

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۶