دانشگاه پاسارگاد
راه های ارتباطی : 071384200032 info@pasargad.ac.ir

رشته برق

مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش است:

مهندسی قدرت با ٬تولید ٬انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر ترانسفورمرها، ژنراتورهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیازسروکار دارد.

مهندسی الکترونیک را می‌توان به دو شاخه اصلی «ساخت قطعات و کاربرد مداری قطعه» و «طراحی مدارهای الکتریکی» تقسیم کرد.

مهندسی مخابرات از دو قسمت عمدهٔ مخابرات میدان و سیستم‌های مخابراتی تشکیل می‌شود.

مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته‌های دیگر می‌باشد. امروزه مهندسی کنترل به صورت بخش اصلی و مهمی از فرایندهای صنعتی و تولیدی درآمده‌است.

Edua

الکتروتکنیک _ برق صنعتی

کارداني: برق

مهندسی برق

کارشناسی برق

مهندسی برق گرایش الکترونیک

کارشناسی پیوسته برق

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق مخابرات

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق- انتقال وتوزیع

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ارشد

مهندسی برق کنترل

کارشناسی ارشد

مهندسی مخابرات

کارشناسی ارشد

مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد